Ouder en kind Kanjertrainingen in Leeuwarden

Ouder en kind-Kanjertrainingen nu ook vanuit Leeuwarden !                                                        
Vanaf vandaag wordt de ouder en kind Kanjertraining ook geboden in Leeuwarden ! Deze wordt gegeven door collega Bertha van den Brink van PPKO. Een training van 10 bijeenkomsten, waaraan ouders én kinderen samen deelnemen. Deze training kan door ouders zelf of door verwijzers worden aangevraagd. Ook kan deze training aan Samen Doen trajecten worden toegevoegd als stevige afsluiting van een traject. Kijk voor meer informatie op de website van PPKO , AutosNomos of Petra Kinderbegeleiding.  Kanjertrainingen voor ouders en kinderen die op de Kanjerpraktijken worden gegeven, zijn bedoeld voor kinderen die thuis of op school ‘niet lekker in hun vel zitten’. Ze kunnen verlegen zijn, zich uitsloven, bazig zijn, pesten, gepest worden, of zich als omstander ongemakkelijk voelen.

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Tijdens de ouder- en kind trainingen leren kinderen op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan. Het succes van de ouder- en kind trainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders.

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van een ouder- en kind training.

  • Jezelf voorstellen
  • Complimenten geven en ontvangen
  • Omgaan met gevoelens en emoties
  • Leren om je grenzen te stellen
  • Luisteren en vertellen
  • Vertrouwen en samenwerken
  • Vriendschappen onderhouden
  • Kritiek durven geven en ontvangen
  • Eigenwaarde

Voor meer informatie kunt u de website http://www.ppko.nl raadplegen of kijken op de website van kanjertrainingen op https://www.kanjertraining.nl/ouder-en-kind/ouder-kindtrainingen/ Via mail kunt u contact opnemen met Bertha via info@ppko.nl of met José via info@autosnomos.nl

Datum

10 mrt, 2020

Geschreven door

José Visser