Aanbod

AutosNomos biedt onder de naam Samen Doen verschillende trajecten
voor kinderen en ouders.

Kind in beeld

Individuele therapie

Individuele therapie voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Een traject waarbij de jongere/ het kind in een tijdbestek van minimaal achttien weken middels vaktherapie leert , oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Ouders krijgen waar nodig ondersteuning en psycho-educatie. 

Kind en Ouder

Therapie voor kind & ouder

Voor ouders die opvoedvragen hebben en het gedrag van hun kind willen leren begrijpen. Kind en ouder werken samen maar ook individueel. Een traject waarbij de jongere/ het kind en de ouders in een tijdsbestek van minimaal twintig weken leren, oefenen en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kunnen toepassen. Naast individuele sessies met het kind/ de jongere vinden er ook individuele sessies met ouders plaats en sessies met het kind/ de jongere en ouders.

Gezin intensief

Intensieve therapie gezin

Intensief traject waarbij het hele gezin betrokken is . De ouders worden ondersteund om de ouderpositie in te nemen. Tijdens opdrachten wordt veel samengewerkt. Een traject waarbij het hele gezin in een tijdsbestek van minimaal twintig, maximaal 40 , weken leert, oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Er vinden voornamelijk gezins-sessies plaats. Wanneer wenselijk wordt er ook systeemtherapie, ambulante gezinsondersteuning of systemische psychomotorische therapie ingezet. Ook zijn er meerdere individuele sessies met de ouders , waarbij psycho-educatie wordt toegepast. Alle kinderen van het gezin nemen deel aan de gezinssessies.

Vaktherapie voor vluchtelingen

Individuele vaktherapie en psycho educatie ouders

Voor kinderen en ouders die als vluchteling verblijven op een azc, biedt Praktijk Autosnomos samen met praktijk Nawe vaktherapie beeldend. Ambulant ( azc/school) of op locatie in Leeuwarden. Centraal in deze werkwijze staat het traumasenstief werken met kind en ouders. Daarnaast wordt er psycho educatie aan ouders gegeven over stress/ trauma. Het (opnieuw) ontwikkelen van spelplezier, ontspanning en ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind staat centraal.

Vaktherapie gecombineerd met Geef me de Vijf

Individuele vaktherapie en psycho educatie voor kinderen

Individuele therapie waarbij het kind inzicht krijgt in zijn/ haar andere wijze van informatie verwerken. Het kind oefent om taal en woorden te geven aan wat hij/ zij denkt en ervaart. Er wordt geleerd dat iedereen op een andere manier kan denken en reageren. Er is aandacht voor de uitdagingen voor anders denkenden en samen kijken we hoe het kind zijn/ haar kwaliteiten (weer )meer naar voren kan brengen.

Praktijk AutosNomos werkt nauw samen met collega’s vanuit andere disciplines. Door deze korte lijntjes kunnen wij de hulpverlening zo nauw mogelijk aan laten sluiten bij de wens van de ouders / verzorgers en hun kind(eren) . Binnen een traject kan zo bijvoorbeeld één van onderstaande modules worden toegevoegd

Ouder en kind KANJER training

Een training van 10 lessen waarbij ouders en kinderen samen op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan. Het succes van de ouder- en kind trainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders. De training kan als onderdeel van een gezinstraject worden toegevoegd maar ook als losse module worden aangevraagd. Voor meer informatie kun je hiervoor kijken op 
https://www.kanjertraining.nl/ouder-en-kind/ouder-kindtrainingen

 

KIES

.Kies is gericht op het geven van aandacht en een stem aan kinderen bij scheiding. Dit voor hun welzijn, voor het doormaken van een zo onbelemmerd mogelijke jeugd en vanuit het belang en de behoefte van het kind zelf. 

Een individuele KIES module kan apart worden gegeven of ook worden toegevoegd in een bestaand traject.
Kies wordt gegeven door Bertha van den Brink .

https://kiesvoorhetkind.nl

 

Gezinsondersteuning

gedurende een traject vaktherapie krijgen ouders minimaal 1x in de 8 weken een oudergesprek. Tussendoor is er via mail/ telefonisch ook afstemming. Mocht blijken dat ouders ook thuis meer ondersteuning nodig hebben, dan kan er intensieve ambulante gezinsbehandeling worden ingezet.

Speltherapie

Een vaktherapie geschikt voor jongere kinderen. Er wordt gewerkt met spel en speelgoed , verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

Wanneer er speltherapie wordt ingezet werk ik hierbij nauw samen met speltherapeut Bertha van den Brink .
Zie voor meer informatie op 

 https://www.ppko.nl

 

 

 

 

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie is er aandacht voor ontstane interactiepatronen tussen ouders/ onderlinge gezinsleden. Ouders krijgen inzicht in hun eigen patronen en dat wat van invloed is op het gedrag van hun kind. Wanneer er tijdens de vaktherapie naar voren komt dat sommige patronen moeilijk te doorbreken zijn, is het mogelijk om een module systeemtherapie toe te voegen aan het traject.

Wanneer er in een traject systeemtherapie nodig is, werk ik hierbij o.a. samen met systeemtherapeut Elisabeth Reitsma. Zie voor meer informatie op
 https://elisabethreitsma.nl

 

 

PKMT

Psychomotorische kindertherapie. Een vaktherapie waarbij beweging voorop staat. Er kan halverwege het traject een 3 tal sessies PMKT worden toegevoegd zodat dat wat er in het beeldend werken geleerd wordt, ook geoefend kan worden in beweging. Letterlijk ruimte in nemen.

Wanneer er een inzet van PMKT nodig is, werk ik hierbij nauw samen met collega Petra Gijssen .

Zie voor meer informatie op 
https://www.ikmagnaarpetra.nl