Kosten

Tarieven & vergoedingen

Zorgaanbod vanuit de specialistische jeugdhulp , vanuit de jeugdwet.

AutosNomos heeft sinds 2016 een contract afgesloten met de gemeente Fryslân, in het kader van Zorg voor Jeugd. Doorverwijzing voor een traject van Samen Doen vindt plaats via de huisarts, jeugdarts, psycholoog ,of een medewerker uit het wijk/gebiedsteam. 

Praktijk AutosNomos heeft een overeenkomst met de volgende gemeentes:

Achtkarspelen,
Ameland,
Datumadiel,
De Fryske Marren,
Harlingen,
Heerenveen,
Leeuwarden,
Noardeast-Fryslân,
Ooststellingwerf,
Opsterland,
Schiermonnikoog,
Smallingerland,
Súdwest-Fryslân,
Terschelling,
Tytsjerksteradiel,
Vlienland,
Waadhoeke,
Weststellingwerf.

Vergoedingen vaktherapie

Individuele beeldende therapie wordt door een aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
LET OP :
Anders dan bij de trajecten van Samen Doen is het aanbod van beeldende therapie vanuit de zorgverzekering puur gericht op alleen individuele vaktherapie. Kortdurend, met de nadruk op stabiliseren of observeren.

De vergoedingen zijn verschillend, afhankelijk van de verzekeraar. Soms wordt een gedeelte van de sessie vergoed  of soms verloopt de vergoeding volgens een vast budget. Vaak kun je vanuit aanvullende verzekering per jaar 10 tot 11 sessies bekostigen. 

Beeldende therapie wordt ook wel omschreven als creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijzen, afhankelijk van welke verzekeraar u heeft. U kunt voor vergoedingen terecht bij uw ziektekostenverzekeraar. De gezinsleden die een aanvullende verzekering hebben, kunnen ieder apart aanspraak doen op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding van beeldende therapie gaat NIET ten koste van de eigen bijdrage!

Gegevens voor de zorgverzekeraar :
AGBcode onderneming 90060839
Erkenning van kvk en vektis ( wmo en jeugd)
AGBcode persoon 90101284
S.J Visser (Genezers)
Erkenning bij register vaktherapie en FVB
FVB/NVBT lid nr.105763
Register Vaktherapie : code 5763
KIWA keurmerk: 13175
SKJ geregistreerd 100004289

Voor een actueel vergoedingenoverzicht kunt u terecht bij zorgwijzer.nl

PersoonsGebondenBudget

In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het Persoonsgebonden Budget ( PGB).Wanneer mensen op grond van hun psychische problemen gebruik maken van een PGB kan er activerende begeleiding geboden worden. Bekostiging via het PGB vindt dan plaats onder de noemer “begeleiding” en is aan te vragen bij het CIZ.

Voor vragen over aanvragen van een PGB kunt u kijken op de website van de overheid , klik hier voor de link : PGB aanvragen

Vergoeding vanuit DBC

Als het kind/ de jongere al in behandeling is bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC ( Diagnose Behandel Combinatie) geopend is, kan beeldende therapie worden opgenomen in dit DBC. Een beeldend therapeut mag ingezet worden door een hoofdbehandelaar om 20% van de tweedelijnsbehandeling uit te voeren.

Tarieven vaktherapie beeldend

-Het tarief per individuele sessie voor kind/jongere
van een 60 minuten is €79,00 ( inclusief overleg en verslaglegging)
-Het tarief per individuele sessie voor kind/jongere
van 45 minuten is €65,-
-Het tarief per individuele sessie voor volwassenen is €85,00
-Het tarief voor een gezin per sessie, per gezin €115,- (Deze sessies duren vaak 90 minuten, inclusief indirect contact )

Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Afspraken welke niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Genoemde tarieven zijn inclusief materiaalkosten en evt. mogelijke reiskosten. Tarieven worden tijdens de behandelovereenkomst bekend gemaakt.