Autosnomos

betekent letterlijk ‘eigen wetten opleggend ‘: het recht of de mogelijkheid van een mens om zelf te bepalen wat er met hem / haar moet gaan gebeuren. Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken. Ieder mens gebruikt daarbij zijn of haar kwaliteiten en krachten.

Over Mij

 

Ik ben José Visser. Sinds 2005 ben ik als therapeut werkzaam in de hulpverlening. Ik heb o.a. gewerkt op basisscholen, in asielzoekers-centra en jeugdhulpverleningsinstellingen in het vrijwillig en besloten kader. Mijn hart ligt bij het werken met en voor kinderen en jongeren. Zij hebben een stevige basis nodig om zich verder te ontwikkelen tot volwassenen. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om wanneer nodig kinderen en hun ouders hierbij extra te ondersteunen.

De twee gezichtjes in het logo verwijzen naar een systemische visie : binnen mijn werk staat het systemisch denken centraal, wat o.a. inhoudt dat ik de samenwerking met ouders erg belangrijk vind. Je bent als kind sterk , je bent als ouder sterk en samen ben je sterk. Maar niet alleen ouders, ook de omgeving, vrienden, andere familieleden, school, sport of hobby’s hebben invloed op een persoon. Tijdens de therapie of het coachen wordt hier goed rekening mee gehouden.

Ik heb ervaren dat naast praten en psycho-educatie ( voorlichting), ook het bezig zijn met o.a. beeldende middelen voor nieuwe inzichten en vaardigheden kan zorgen. Dit zowel voor kinderen/ jongeren als ouders. Als vaktherapeut of coach zet ik graag middelen in die aansluiten bij de jongere en/of ouders en er wordt dan ook veel met doe-opdrachten gewerkt. Dit is heel breed : van fotografie, schilderen of boetseren tot het maken van een toneelstuk, rap of graffiti. Er wordt uitgegaan van wat je kan ( je kwaliteiten ) en van daar uit ga je verder bouwen .

“ Ontdek (weer) waar je goed in bent en leer wat je denkt, doet en voelt. Dit kun je heel goed gebruiken om weer sterker te worden !”

Ik vind het erg belangrijk om mij professioneel te blijven ontwikkelen. Vandaar dat ik ook twee keer per jaar een opleiding of cursus volg. Opleidingen die ik o.a. gevolgd heb zijn : gezinscreatieve therapie, schematherapie en vaktherapie, mentaliseren binnen de beeldende therapie, de affectregulerende vaktherapie en traumasensitief werken en methodisch werken volgens Geef me de Vijf.

Samenwerking met andere collega’s vind ik erg belangrijk. Ik heb de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van professionals op diverse gebieden. Tijdens trajecten zoek ik wanneer wenselijk graag afstemming met andere hulpverleners . Ook de afstemming en samenwerking met scholen vind ik erg belangrijk.

Wil je meer informatie over mijn werkervaring en professionele ontwikkeling ? Bekijk mijn linkedinpagina hier

Heb je nog andere vragen, dan sta ik je ook graag telefonisch te woord!

hartelijke groeten,

José Visser 🙂