Ambassadeurs van het zelfdoen

Tijdens mijn zoektocht naar een organisatie die aansluit op de visie van AutosNomos, stuitte ik op deze slogan van Oxfam Novib: Ambassadeurs van het zelfdoen. Na een inspirerend en fijn telefoongesprek met een medewerker van de informatiedesk en het lezen van hun website, was het voor mij duidelijk: ik ga Oxam Novib steunen en praktijk AutosNomos is nu een donateur geworden…ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken !

Oxfam Novib Home

Om uit de armoede te ontsnappen moeten de rechten van mensen worden gerespecteerd. Alleen dan zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 • Recht op een eerlijk inkomen en voldoende eten
  Iedereen moet zeker zijn van een eerlijk inkomen en voldoende voedsel. Daarom werken wij aan een betere toegang tot land en water, voedselzekerheid en eerlijke inkomens door betere arbeids- en handelsvoorwaarden.
 • Recht op onderwijs en gezondheidszorg
  Onderwijs en gezondheidszorg vormen samen een wapen tegen economische ongelijkheid. Helaas moet een derde van de wereldbevolking het zonder stellen. Als overheden tekort schieten, investeren wij samen met partnerorganisaties in goede basisvoorzieningen.
 • Recht op veiligheid
  Natuurrampen, klimaatverandering en gewapende conflicten treffen jaarlijks miljoenen mensen. Wij steunen slachtoffers met noodhulp en wederopbouw. En we proberen de gevolgen van rampen en conflicten op voorhand te voorkomen of beperken.
 • Recht op maatschappelijke en politieke participatie
  Kennis is macht. Wie zijn rechten kent, kan hiervoor opkomen en invloed uitoefenen op beslissingen die haar of hem aangaan. Samen met partners geven wij mensen toegang tot informatie en de mogelijkheden om voor zichzelf op te komen.
 • Recht op gelijkwaardigheid
  Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht geboorteplek, geslacht, geloof of geaardheid. Niemand mag worden achtergesteld op basis van haar of zijn identiteit. Discriminatie van vrouwen en minderheden hoort niet thuis in een rechtvaardige wereld.

  Voor meer informatie kijkt u op http://www.oxfamnovib.nl

Datum

22 jun, 2016

Geschreven door

innovayoadmin