Affectregulerende vaktherapie

AutosNomos wil graag in ontwikkeling blijven. Vandaar dat er aansluiting is gezocht met het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie. Samen bouwen we aan een goed getoetste en effectief bewezen behandelmethode ! Het Kennisnetwerk richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de methode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). ArVT is een transdiagnostische behandel methode voor kinderen en jongeren met emotionele –en gedragsproblemen voortkomend uit effectregulatie problemen. Middels ArVT neemt gehechtheidsgedrag toe en nemen gedrags- en emotionele problemen af omdat affecten (alsnog) gereguleerd worden.

Voor meer informatie, kijk op http://affectregulerendevaktherapie.nl

 

Datum

15 apr, 2016

Geschreven door

innovayoadmin