Affectregulerende vaktherapie – Circle of Security

Afgelopen maandag volgde ik de trainingsdag van de Affectregulerende Vaktherapie. Deze training wordt gegeven door Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt. Het fundament van de Affectregulerende Vaktherapie bestaat uit de hechtingstherapie, mentaliseren bevorderend behandelen en affect regulerend behandelen. Daarnaast wordt er systemisch, gedragsmatig en ontwikkelingsgericht gewerkt.Tijdens deze trainingsdag realiseerde ik weer hoe groot de invloed van het wel of niet hebben van een veilige basis is op de ontwikkeling van ieder mens. En hoe belangrijk het is dat ik in mijn werk rekening hou met het hechtingspatroon van de ander, maar ook elke keer weer bewust moet blijven van mijn eigen hechtingspatroon. Geïnspireerd en geënthousiasmeerd om me verder te verdiepen in de werkzame ingrediënten van vaktherapie beeldend , om zo kinderen nog beter te kunnen ondersteunen tijdens hun sociaal emotionele ontwikkeling !

Afbeelding : Cirkel van Veiligheid. Bron afbeelding: Cooper, Hoffman, Marvin en Powell (1999)

Schema Cirkel van veiligheid

 

Video : Happy Healthy Little Ones – Circle of Security Parenting – Being With and Shark Music
Voor een korte video over the Circle of Security klik de volgende link aan : https://youtu.be/gn2Uu8X9SS8

Datum

26 okt, 2016

Geschreven door

innovayoadmin