06 3747 2485

info@autosnomos.nl

Onderzoek & nieuws over vaktherapie

24-1-2020

Affectregulerende vaktherapie…

Een prachtig introductiefilmpje over het belang van samen doen en plezier beleven. Kinderen met probleemgedrag, die de afwijzing over zich af lijken te roepen, komen achter hun ‘schild’ vandaan als ze uitgenodigd worden om samen activiteiten te doen.

24-1-2020

Promotie Art therapy & Anxiety

Steeds meer bewijs voor werkzaamheid van verschillende vormen van Vaktherapie.
Er zijn 7 zogenaamde vaktherapieën Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie, en Speltherapie. Deze vaktherapieën timmeren aan de weg om evidence-based behandelingen voor psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen te realiseren. Nu is weer goed onderzoek met een mooie RCT op het gebied van beeldende therapie gedaan.

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/12/promotie-annemarie-madani-abbing

 

Geplaatst 03-02-2018

Kwaliteitsontwikkeling GGZ deed onderzoek naar vaktherapie

(de koepelnaam voor alle ‘doe-therapieen’ zoals beeldend). De achterban-raadpleging over vaktherapie gaf interessante uitkomsten: Cliënten die vaktherapie hebben gevolgd zijn zeer tevreden.
De top 3 aspecten waardoor vaktherapie helpend is voor herstel:
1. Nadruk eens niet op praten
2. Leren op andere wijze met gevoelens om te gaan
3. Een nieuwe aanpak was het meest helpend
Voor meer informatie kun je kijken op https://www.ggzstandaarden.nl

Voor een compleet overzicht kun je via onderstaande link de samenvattingskaart openen van de
Generieke Module Vaktherapie !
171208-GMVT-Samenvattingskaart

Een korte reportage gemaakt door studenten voor RTV Utrecht over therapie, kunst en dementie.
Therapeut : Daphne Ritzen

 

Onderzoek vaktherapie door kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie
Doelstelling: In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden.
Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Klik op de volgende link voor meer informatie : Onderzoek vaktherapie

Verwerking door creatieve expressie : prof. dr. Erik Scherder