Creatieve gezinstherapie

Beeldende gezinstherapie

Een behandelvorm waarin het hele gezin via beeldende therapie leert weer sterk te zijn samen.  De gezins-creatieve-therapie is een kortdurende therapievorm, gericht op gedragsverandering van de gezinsleden.

De methode is gebaseerd op de grondbeginselen van vaktherapie beeldend, gezinstherapie, ouderbegeleiding en communicatie- en emancipatorische leertheoriëen.

Voor Wie?

Gezinnen die verbaal niet makkelijk te bereiken zijn of voor gezinnen die verbaal juist te sterk zijn. – Gezinnen met een laag zelfbeeld c.q. negatief zelfbeeld van de eigen mogelijkheden – Sterk afhankelijke gezinnen – Gezinnen waarvan de leden onvoldoende contact hebben met eigen belevingswereld en die van de anderen.

N

Hoe?

Er wordt gewerkt met twee therapeuten zodat ouders en kinderen soms apart begeleid kunnen worden. AutosNomos werkt in dit aanbod samen met therapeute Marijke Keur van In-Menz. Om de week gaan ouders en kinderen samen aan de slag met beeldend materiaal. Tijdens de voor en nabesprekingen worden doelen en effecten met therapeut besproken. Naast de tweewekelijkse sessies wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten. Via materialen en beeldende opdrachten leren de gezinsleden meer over zichzelf en elkaar.

Waar?

Tien maal worden er tweewekelijks gezinssessies gepland. De sessies vinden plaats in de praktijkruimte van 1 van de therapeuten ; er wordt hierbij gekozen voor een locatie dicht in de buurt van de woonplaats van het gezin. Afhankelijk van de aanwezige ruimte wordt er soms ook voor gekozen om de therapiesessies thuis te laten plaats vinden.

Doelen waaraan binnen gezins-creatieve-therapie gewerkt kunnen worden zijn:

– meer zelfvertrouwen te ontwikkelen
– een gezonder evenwicht met elkaar vinden
– waardering tonen t.o.v. elkaar
– samen leren overleggen

Aanmelding

Wanneer ouders individuele therapie voor hun kind/ jongere willen aanvragen, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met AutosNomos, er is geen doorverwijzing nodig. Wel is het raadzaam van tevoren de voorwaarden van uw zorgverzekering te bekijken. Hierover vindt u meer informatie op de pagina over tarieven en vergoedingen beeldende therapie